Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt mijn deelname?

U wordt gevraagd om voor 3 maanden deel te nemen aan het onderzoek. U kunt dan vaak als u wilt gebruik maken van de tablet. Aan het begin en aan het einde van deze 3 maanden wordt u geïnterviewd door een onderzoeker aan de hand van een vragenlijst. Aan het einde van de 3 maanden krijgt u de mogelijkheid om de tablet nogmaals 3 maanden te blijven gebruiken en deel te blijven uitmaken van het onderzoek. Als u akkoord gaat, wordt u na afloop van deze drie maanden wederom geïnterviewd door de onderzoeker aan de hand van een vragenlijst.

Hoe vaak moet ik FindMyApps en de gedownloade apps gebruiken?

Het is helemaal aan u hoe veel of hoe weinig u FindMyApps en de apps gebruikt tijdens de onderzoeksperiode.

Ik ben geïnteresseerd en wil graag deelnemen aan de studie, maar ik ben niet bekend met technologie. Krijg ik uitleg over het gebruik van de tablet?

Ja, alle deelnemers aan de studie zullen uitleg krijgen over het gebruik van de tablet. Bovendien kunt u contact opnemen met de Helpdesk voor elk probleem dat u mogelijk ondervindt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden gecodeerd, zonder uw naam, opgeslagen op een veilige en beveiligde server die alleen toegankelijk is voor het onderzoeksteam. Uw persoonsgegevens worden gescheiden bewaard in een afgesloten kast, alleen toegankelijk voor de onderzoekers. Na het einde van het onderzoek worden de gecodeerde gegevens nog gedurende 5 jaar voor onderzoeksdoeleinden bewaard. De persoonsgegevens worden daarna vernietigd.

Wat als ik niet langer aan het onderzoek wil deelnemen?

U kunt uzelf op elk moment terugtrekken uit het onderzoek. U dient dit wel te melden bij het onderzoeksteam.

Wat als ik problemen heb met het gebruik van FindMyApps?

Als u technische of andere problemen met het gebruik van FindMyApps ondervindt, neem dan contact op met het onderzoeksteam via de helpdesk. We zullen u adviseren over wat u vervolgens moet doen om het probleem op te lossen.