Other Publications

Factsheet FindMyApps

Hier kunt u meer lezen over wat FindMyApps voor gebruikers heeft opgeleverd. U leest ook hoe u als individu of instelling met FindMyApps aan de slag kunt gaan.

Download de gratis Factsheet nu: Factsheet FindMyApps 2020 Def

Brochure voor potentiele deelnemers onderzoek

Mantelzorgers en mensen met dementie hebben hieraan overzichtelijke informatie over wat meedoen met het onderzoek betekent. Klik hier om de brochure te downloaden.

Samenvatting van resultaten onderzoek

Wij willen iedereen informeren over de resultaten van onderzoek met FindMyApps. Naast academische artikelen, schrijven we ook samenvattingen die iets toegankelijker kunnen zijn.

  1. Samenvatting van interviews met een steekproef van deelnemers met het FindMyApps project. Mei 2022. Klik hier om te lezen.

Op de radio

Onderzoeker David Neal en projectleider prof. dr. Rose-Marie Dröes vertelde onlangs op June tot Twaalf over het project en hoe thuiswonende mensen met dementie mee kunnen doen: klik hier om te luisteren

Artikelen

U kunt meer informatie over FindMyApps, apps voor mensen met dementie en onze onderzoeksresultaten lezen:

1) In het artikel op de website van Alzheimer Nederland.

2) In een interview met onderzoeker David Neal, op IkWoonLeefZorg.nl

3) In dit artikel over onze resultaten, op de website van Alzheimer Europe

4) In dit artikel over onze resultaten, op de website van Zorgvisie