FAQs

How long will my participation last?

U wordt gevraagd om voor 3 maanden deel te nemen aan het onderzoek. U kunt dan vaak als u wilt gebruik maken van de tablet. Aan het begin en aan het einde van deze 3 maanden wordt u geïnterviewd door een onderzoeker aan de hand van een vragenlijst. Aan het einde van de 3 maanden krijgt u de mogelijkheid om de tablet nogmaals 3 maanden te blijven gebruiken en deel te blijven uitmaken van het onderzoek. Als u akkoord gaat, wordt u na afloop van deze drie maanden wederom geïnterviewd door de onderzoeker aan de hand van een vragenlijst.

How often do I need to use FindMyApps and the apps downloaded?

Het is helemaal aan u hoe veel of hoe weinig u FindMyApps en de apps gebruikt tijdens de onderzoeksperiode.

Ik ben geïnteresseerd en wil graag deelnemen aan de studie, maar ik ben niet bekend met technologie. Krijg ik uitleg over het gebruik van de tablet?

Ja, alle deelnemers aan de studie zullen uitleg krijgen over het gebruik van de tablet. Bovendien kunt u contact opnemen met de Helpdesk voor elk probleem dat u mogelijk ondervindt.

What will happen to my data?

Uw gegevens worden gecodeerd, zonder uw naam, opgeslagen op een veilige en beveiligde server die alleen toegankelijk is voor het onderzoeksteam. Uw persoonsgegevens worden gescheiden bewaard in een afgesloten kast, alleen toegankelijk voor de onderzoekers. Na het einde van het onderzoek worden de gecodeerde gegevens nog gedurende 5 jaar voor onderzoeksdoeleinden bewaard. De persoonsgegevens worden daarna vernietigd.

What if I no longer wish to take part in the study?

You can withdraw from the study at any time by contacting the study team.

What if I have a problem in using FindMyApps?

Als u technische of andere problemen met het gebruik van FindMyApps ondervindt, neem dan contact op met het onderzoeksteam via de helpdesk. We zullen u adviseren over wat u vervolgens moet doen om het probleem op te lossen.